Oferta archiwalna

Specjalista ds. badań i analiz – badacz ilościowy

Oferta archiwalna

5 500,00 zł

Oferta archiwalna.

Dane kontaktowe niedostępne.

umowa o pracę


analityk Radomsko, specjalista Radomsko, pracownik biurowy Radomsko

 • weryfikowanie poprawności kodu i skryptów R,
 • weryfikowanie jakości danych zawartych w bazach danych,
 • samodzielne prowadzenie analiz statystycznych,
 • praca na danych ilościowych zebranych w badaniach właściwości psychometrycznych narzędzia diagnostycznego,
 • tworzenie raportów z przeprowadzonych analiz,
 • monitorowanie przebiegu badań właściwości psychometrycznych narzędzia,
 • weryfikowanie dokumentacji badawczej,
 • wspieranie
  zespołu w zakresie współpracy z wykonawcą innowacyjnego narzędzia do
  diagnozowania i weryfikacji kompetencji społecznych,
 • gromadzenie i opracowywanie informacji dotyczących polityk publicznych, projektów, praktyk
  i badań z zakresu walidacji efektów uczenia się w Polsce i za granicą (desk research),
 • współpraca z innymi zadaniami projektu, w tym wsparcie merytoryczne w zakresie walidacji efektów uczenia się.


Wymagania

umiejętności analityczne potwierdzone min. rocznym doświadczeniem w pracy analityczno-badawczej (w tym szukanie, selekcjonowanie i prezentowanie informacji, tworzenie koncepcji badań i narzędzi badawczych, analiza danych jakościowych lub ilościowych formułowanie wniosków
i rekomendacji),
minimum dwuletnie doświadczenie w obszarze analiz statystycznych,
znajomość języka R,
znajomość pakietu statystycznego SPSS oraz R Studio,
umiejętność przeprowadzenia analiz typu SEM, analiz czynnikowych,
dodatkowym atutem będzie umiejętność przeprowadzenia analiz IRT oraz PLMS-PM,
gotowość do uczenia się nowych metod analiz,
wiedza z min. 1 obszaru spośród następujących 4 obszarów:

polityka na rzecz uczenia się przez całe życie i mechanizmy jej wspierania (w tym mechanizmy wdrażane w ramach Unii Europejskiej),
walidacja uczenia się poza formalnego i nieformalnego w rozumieniu ustawy o ZSK, kluczowych dokumentów wydanych przez organy Unii Europejskiej i podlegające im instytucje oraz zagranicznych systemów walidacji (w tym podstawowe rodzaje walidacji, jej możliwe cele, zakres, rezultaty, grupy odbiorców, metody i narzędzia);
zapewnianie jakości procesu nadawania kwalifikacji w rozumieniu ustawy o ZSK oraz innych norm europejskich i międzynarodowych;
stosowanie języka efektów uczenia się, m.in. w celu opisywania kwalifikacji rynkowych w rozumieniu zgodnym z ustawą o ZSK.

umiejętność współpracy wewnątrz zespołu projektowego,
bardzo dobra organizacja pracy,
podstawowa wiedza na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
wykształcenie wyższe (mile widziane wykształcenie w zakresie nauk społecznych, humanistycznych lub ekonomicznych),
znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (bierna znajomość języka umożliwianie czytanie tekstów specjalistycznych z obszaru analizy danych).


Oferujemy

uczestniczenie w pracach nad pierwszym tego typu rozwiązaniem w Polsce - innowacyjnym narzędziem do diagnozowania i weryfikacji wybranych kompetencji społecznych: zarządzania sobą w czasie, myślenia krytycznego, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,
udział w ciekawych projektach badawczych z dziedziny polityki edukacyjnej, a w tym w doskonaleniu ich założeń i unikatowej możliwości uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań systemowych,
pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole,
zatrudnienie na umowę o pracę


Klauzule informacyjne

Aplikuj

Ważne do: 2020.02.22, wyświetleń: 706

nr ogłoszenia: 1641